30 maj 2011

those were the chewing times.

2011_05_09
2011_05_09
2011_05_09
2011_05_09
2011_05_09
[canon av-1]

vi tuggar och har roligt uti oslo (kan läsas melodiskt a la fred åkerström). det kan också
läsas i retrospektiv, ty nu tillbringas all vaken tid på skolan uti oslo.

chewing and laughing and celebrating birthdays. that was a few weeks ago. now the
course
deadline is coming up and i'm enjoying the sun through a window.

Inga kommentarer

Skicka en kommentar