02 januari 2011

selling slippers.

11_01_02
det är många par tofflor under tunnelbanan.

there are plenty of slippers under the subway tracks.

Inga kommentarer

Skicka en kommentar