11 december 2012

still.

2012_07_13
[canon av-1]

kvällen vid viggens strand, sjön som vi fann.
en av sommarens magiska stunder.
ostar, lådvin, böcker som lästes högt.
det svaga suset från vägen. 
kanske en ensam visa.

a night by the shore of viggen, a lake that we found.
one of the magic moments of summer.
wine box, cheeses, books were read out loud.
the faint hum from the road. 
maybe a lonely song.  

3 kommentarer: