03 augusti 2011

back from the sea.

2011_07_02
2011_07_01
2011_07_01
[canon av-1]

tillbaka från sjön. det brusande havet. vågorna som aldrig tystnar. klipporna som erbjuder
lä. vi som tackar nej. den lilla plastiga båten som vi väljer att vara i. en blågröngrå
värld som vi inte kan tygla. oberäknelig, bortom våra sinnen. ett märkligt mänskligt
beteende, ett vidunderligt leverne. om det skall jag skriva mer. nu ser jag tillbaka en
månad. till de första lediga dagarna. till masthuggsberget och vännerna och solnedgången
över vackra göteborg.

i'm back from the sea. the roaring ocean. the waves that never cease. the rocks that offer
a shelter. us turning them down, choosing the wind. the little plastic boat in a blue green
grey world that we can not restrain. unpredictable, beyond our senses. a remarkable human
behaviour, a grand life. i will write more about that later on. now i look back. to the
first free days. this is the 1st of july. a hill over gothenburg roof tops. close friends
that i had not seen for a while. the river, the trams, the sunset over hisingen island.

Inga kommentarer

Skicka en kommentar