31 mars 2011

outdoor coffee at last!

11_03_24
11_03_24
11_03_24
[canon av-1]

det här hände förra veckan. årets första uterast!

this happened last week. first outside coffeebreak of the year!

Inga kommentarer

Skicka en kommentar