16 mars 2011

i remember brazil. exactly one year ago.

10_03_16
10_03_16
10_03_16
10_03_16
10_03_16
10_03_16
[disposable camera]

första dagen i brasilia. vi fick inte gå in någonstans. øystein hade som vanligt mycket
energi. han sprang på pelarna och visste ännu inte att han skulle bryta foten till kvällen.

the first day in brasilia. we could not go inside the buildings. øystein was energetic
as always. he ran on the pillars and did not yet know that he was about to break
his foot that very night.

Inga kommentarer

Skicka en kommentar