17 mars 2011

happiness on paper x 2

11_03_17
11_03_17
1. en långsam dag i skolan när skisserna inte leder framåt. så plötsligt ligger en liten
post-it mitt i uppslaget. världen växer direkt. 2. när två personer man tycker mycket
om bestämmer sig för att ställa till med bröllop. glädje. måste arrangera om väggtråden.

1. a slow day at school when the sketches leads nowhere. and suddenly there's a
post-it in your book. the world grows immediately. 2. when two people that i'm
very fond of decides to get married. joyousness. have to rearrange the thread on
the wall.

Inga kommentarer

Skicka en kommentar