21 februari 2011

i remember brazil. congresso nacional.

10_03_1610_03_16
10_03_16
10_03_1610_03_16
10_03_16
[disposable camera]

första dagen i brasilia gick vi i cirklar runt niemeyers komposition.
pinne-pinne-kupol-skål kallar jag den. andra dagen fick vi komma in, men inte
fotografera. där inne tas många brasilianska beslut. två salar är viktigast, en i
kupolen och en i skålen. båda salarna är fönsterlösa och inklädda i heltäcknings-
matta. murrigt såklart, trots jättemånga glödlampor. för att vara politiska salar
med rösträtt var det nästan lite... mysigt?

the first day in brasilia we circled around this complex without being welcomed
inside. the second day we were allowed to visit the halls in the 'cupola' and the
'bowl'. this is where brazilian decisionmaking takes place. both without windows
and with wall-to-wall-carpets on the inside and thousands of light bulbs. for
being assembly halls they were quite... cosy?

Inga kommentarer

Skicka en kommentar