22 januari 2011

sudd.

10_11_18
10_11_18
10_11_18
10_11_18
[diana f+]

ett suddigt göteborg där lamporna blivit stora och vi delade en
frukost en dimmig novemberdag.

a blurry gothenburg where the lamps had grown big and the best
breakfast was shared a foggy november day.

Inga kommentarer

Skicka en kommentar