02 november 2010

ekföljetongen, del ett.

10_11_02
10_11_02
10_11_02
10_11_02
jonas fann ekollon bland löven. jag har hört att man inte får ta växtdelar över
landsgränser. likväl är nu våra krukor fyllda av groende svenska lövträd.

Inga kommentarer

Skicka en kommentar