26 juni 2010

owls in the bog.

10_06_26
hemma hos oddne finns ett konstverk. det är väldigt stort och väldigt detaljerat. jag
gav mig själv uppgiften att välja ut en detalj att representera det hela. det var en svår
uppgift, men valet föll till sist på en man som har ugler i mosen.

Inga kommentarer

Skicka en kommentar