26 maj 2009

sara sa att man gjort en studie om vilken skog man blir mest lugn av. svaret är tallskog, inte blandskog.

lugn hade varit fint just nu

Inga kommentarer

Skicka en kommentar